pdf print

Sự bảo vệ khi hủy yêu cầu


Gotogate khuyến cáo bạn nên mua bảo hiểm hủy yêu cầu khi bạn đặt chuyến đi của mình.

Lưu ý! Chúng tôi có hai loại bảo vệ hủy khác nhau. Để biết chi tiết, vui lòng xem biên lai của quý vị hoặc đọc thêm tại đây.

1) Chuyến đi mua vào/sau ngày ngày 04 tháng 7 năm 2019- Bảo hiểm hủy của XCover. Tìm hiểu thêm trên email bảo hiểm của quý vị hoặc đọc thêm tại đây
2) Chuyến đi được mua trước ngày ngày 04 tháng 7 - đọc ở đây:

Bạn sẽ nhận được một khoản thanh toán nếu bạn không thể thực hiện chuyến đi vì bạn, người đồng hành của bạn hoặc người thân của bạn bị bệnh cấp tính, gặp tai nạn hoặc tử vong. "Người thân" trong ngữ cảnh này có nghĩa là chồng, vợ, con, cháu, anh chị em, cha mẹ, ông bà hoặc cha mẹ kế của người được bảo hiểm, một người mà người được bảo hiểm sống chung như vợ chồng như thể họ đã kết hôn, hoặc một trong những người đồng hành trong yêu cầu đặt trước của bạn. Bệnh cấp tính là bệnh mà bạn không biết, có thể đã không biết hoặc không thể biết sẽ xảy ra khi bạn đặt chuyến đi. Sự việc đó phải có xác nhận bởi giấy chứng nhận hợp lệ của bác sĩ của Gotogate. Có những trường hợp ngoại lệ nhất định về việc khi nào bảo hiểm hủy yêu cầu sẽ không có giá trị.

Tìm hiểu thêm thông tin về các điều kiện lữ hành của chúng tôi »

  • Chỉ có thể mua bảo hiểm hủy yêu cầu tại thời điểm đặt trước.
  • Phải hủy ít nhất hai giờ trước giờ hành trình chiều đi. Sẽ không được hoàn tiền nếu bạn hủy trễ hơn thời điểm này.
  • Bảo hiểm hủy yêu cầu chỉ có giá trị cùng với giấy chứng nhận y khoa của Gotogate và sẽ được gửi cho chúng tôi trong vòng năm ngày làm việc sau khi hủy. Giấy chứng nhận y khoa phải được điều bởi một bác sĩ có liên kết với Phòng Bảo Hiểm Xã Hộ, và chứng nhận phải có tên, số điện thoại liên hệ và con dấu của bác sĩ. Phải gửi kèm bản sao giấy tờ tùy thân của bác sĩ nếu không có con dấu. Giấy chứng nhận y khoa phải cho biết ngày khám, kết quả khám, chẩn đoán và cho biết bạn không thể đi. Bác sĩ phải sử dụng giấy chứng nhận y khoa của Gotogate: chúng tôi chỉ chấp nhận giấy chứng nhận y khoa này. Giấy chứng nhận y khoa phải được in bởi một bên độc lập để có giá trị.
    Tải về giấy chứng nhận y khoa ở đây »
  • Chúng tôi sẽ không hoàn tiền nếu bạn không có mặt đúng giờ để thực hiện chuyến đi hoặc nếu bạn không có đúng giấy tờ có nghĩa là bạn không được phép đi.
  • Nếu bạn hủy theo Biện Pháp Bảo Vệ Khi Hủy Chuyến, phí dịch vụ cho 377625 VND với mỗi hành khách sẽ được tính.
  • Số tiền tối đa phải trả trong trường hợp hủy có bảo hiểm hủy yêu cầu là 63128896 VND mỗi người và/hoặc 126257792 VND mỗi chuyến đi.
Header
Subject
Body
Footer