Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm khách hàng tốt nhất về các dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục, bạn chấp nhận với việc chúng tôi sử dụng cookie.
print

Chính sách về quyền riêng tư – sử dụng dữ liệu cá nhân


Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với bản tin và marketing

Bằng việc mua một dịch vụ/sản phẩm của chúng tôi hoặc đăng ký chi tiết của bạn với chúng tôi, bạn đồng ý cho phép chúng tôi xử lý các chi tiết này vì các mục đích đã cho biết.

Dữ liệu cá nhân là mọi thông tin liên quan đến một cá nhân đã được lưu trong mẫu đơn nào đó. Trường hợp này bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ bưu chính, số điện thoại, hóa đơn và thông tin tài khoản của bạn và thông tin khác mà bạn nộp liên quan đến bản thân và gia đình bạn khi bạn lập một hồ sơ hoặc đăng ký với chúng tôi.

Chi tiết bạn nộp cho Gotogate trên trang web này được sử dụng để quản lý và để cho phép chúng tôi duy trì mức dịch vụ cao cho khách hàng của chúng tôi. Các chi tiết này sẽ được sử dụng để cung cấp cho bạn dịch vụ bạn đã đặt, cung cấp cho bạn các sản phẩm bạn yêu cầu, cung cấp thông tin cho bạn về tin tức và các cuộc thi, gửi thư thông báo, gửi thông tin tiếp thị và chương trình khuyến mãi, hoặc cung cấp thông tin khác mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm. Thông tin này cũng sẽ được sử dụng cho mục đích thống kê và để cải thiện nội dung trang web, và để cập nhật các cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Dữ liệu cá nhân liên quan đến thông tin tài khoản khi thanh toán các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi sẽ chỉ được xử lý để hoàn tất giao dịch mua hàng của bạn và sẽ chỉ được gửi cho một bên thứ ba nếu cần thiết để thực hiện và quản lý thanh toán của bạn và nhận thanh toán đặt trước của bạn.

Gotogate là một thành viên của một tập đoàn mà European Travel Interative là công ty mẹ. Gotogate có quyền tự do xử lý và gửi các chi tiết đó trong tập đoàn. Gotogate có quyền tự do gửi chi tiết đó cho một bên thứ ba trong trường hợp có giao dịch bán hoặc mua một công ty hoặc tài sản, hoặc nếu European Travel Interactive, một công ty khác trong tập đoàn, hoặc tài sản trong tập đoàn được mua lại bởi một bên thứ ba và dữ liệu cá nhân sẽ là một trong các tài sản được chuyển nhượng.

Dữ liệu có thể được chia sẻ với các đối tác của chúng tôi và các bên tham gia khác hoạt động thay mặt Gotogate, ví dụ như các nhà thầu phụ để đáp ứng các hợp đồng giữa người dùng và Gotogate.

Chúng tôi cũng gửi dữ liệu cho một bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị hoặc để đáp ứng một nghĩa vụ pháp lý hoặc có yêu cầu như thế bởi pháp luật hoặc quyết định của tòa.

Dữ liệu cá nhân mà bạn gửi cho chúng tôi trên trang web và không liên quan đến cá nhân bạn, chẳng hạn như thông tin về các thành viên gia đình và bạn bè trước khi đặt các dịch vụ hoặc tham gia dịch vụ "My pages" sẽ chỉ được lưu cho mục đích sử dụng riêng tư của bạn. Điều này có nghĩa là Gotogate sẽ không sử dụng dữ liệu này để liên hệ với những cá nhân liên quan hoặc tự sử dụng thông tin đó theo cách khác.

Bạn có trách nhiệm cá nhân đảm bảo rằng dữ liệu đó được cập nhật trên trang web hoặc bằng cách liên hệ với Gotogate. Nếu bạn muốn cập nhật hoặc sửa dữ liệu đã gửi, hoặc nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc quan điểm nào liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi, thông tin chúng tôi thu thập hoặc các quyền của bạn, chúng tôi hoan nghênh bạn liên hệ với chúng tôi tại www.gotogate.vn.

Header
Subject
Body
Footer