pdf print

Các điều khoản và điều kiện cho các dịch vụ được mua sau khi đặt vé


Áp dụng các điều khoản và điều kiện đối với các dịch vụ được mua sau khi đặt vé ("Điều Khoản Sau Khi Đặt Vé") giữa quý vị ("Quý Vị") và www.gotogate.vn ("Chúng Tôi") ngoài các điều khoản và điều kiện chung của lần đặt trước ban đầu của quý vị ("ĐK&ĐK"), được đưa vào tài liệu này bằng cách tham khảo. Trong trường hợp xảy ra xung đột hoặc không nhất quán giữa các Điều Khoản Sau Đặt Vé này và các ĐK&ĐK, điều khoản sau sẽ được áp dụng.

 1. Các Thay Đổi Sau Khi Đặt Vé
  1. Chúng Tôi cung cấp cho Quý Vị các thay đổi và bổ sung cho việc đặt vé chuyến bay của Quý Vị, bao gồm ví dụ: Đặt lại vé, thay đổi tên, đặt chỗ, bổ sung hành lý, bổ sung bữa ăn trên chuyến bay, bổ sung vé cho trẻ sơ sinh và các dịch vụ phụ trợ khác của hãng hàng không (mỗi "Thay Đổi Sau Khi Đặt Vé"). Các dịch vụ khác nhau và tùy thuộc vào việc đặt vé và hãng hàng không cụ thể của Quý Vị. Thay Đổi Sau Khi Đặt Vé đối với chuyến bay của Quý Vị phải tuân theo các quy định về giá cước và các điều khoản và điều kiện của hãng hàng không liên quan. Quý Vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với hãng hàng không để thực hiện thay đổi và bổ sung.
  2. Tổng giá trị cho Thay Đổi Sau Khi Đặt Vé của quý vị được nêu rõ trong liên kết thanh toán mà Chúng Tôi gửi cho quý vị. Tổng giá bao gồm phí của hãng hàng không, phí xử lý của chúng tôi và phí dịch vụ của chúng tôi (nếu có, tham khảo mục 2).
  3. Thay Đổi Sau Khi Đặt Vé của quý vị được thực hiện sau khi Chúng Tôi nhận được thanh toán của quý vị và tùy thuộc vào tình trạng sẵn có. Nếu lệ phí của hãng hàng không thay đổi trước khi hợp đồng giữa Quý Vị và hãng hàng không bắt đầu có hiệu lực ràng buộc, hoặc nếu không có Thay Đổi Sau Khi Đặt Vé được yêu cầu, hợp đồng với hãng hàng không sẽ không có hiệu lực nếu Quý Vị không chấp nhận phí tăng của hãng hàng không. Trong trường hợp đó tiền thanh toán của Quý Vị sẽ được hoàn lại. Thay Đổi Sau Khi Đặt Vé chỉ được hoàn thành sau khi Chúng Tôi xác nhận qua e-mail. Nếu Quý Vị không nhận được xác nhận, vui lòng liên lạc với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi.
 2. Dịch Vụ Cá Nhân
  1. Nếu Quý Vị chưa mua Gói Hỗ Trợ tại thời điểm đặt chỗ chuyến bay, Quý Vị sẽ phải trả một khoản lệ phí một lần khi yêu cầu bất kỳ sự hỗ trợ thủ công nào liên quan đến việc đặt chỗ chuyến bay của Quý Vị, qua điện thoại hoặc e-mail. Lệ phí được ghi rõ trong liên kết thanh toán mà Chúng Tôi cung cấp cho quý vị.
  2. Phí dịch vụ cá nhân không được hoàn lại. Để tránh nghi ngờ, điều khoản sau được áp dụng nếu Quý Vị chọn hủy đặt vé, hoặc nếu sự hỗ trợ của chúng tôi không dẫn đến thay đổi được xác nhận (do ví dụ, nhưng không giới hạn, không được xác nhận bởi hãng hàng không hoặc không có sẵn lựa chọn thay thế cho việc đặt lại vé).
 3. Giấy tờ du lịch gửi bằng thư qua đường bưu điện thông thường
  1. Giấy tờ du lịch của quý vị được gửi bằng thư qua đường bưu điện thông thường (không phải thư đăng ký) sau khi Chúng Tôi nhận được thanh toán của Quý Vị. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với trường hợp bị thất lạc hoặc gửi chậm qua đường bưu điện do lỗi của dịch vụ bưu chính. Quý vị chịu trách nhiệm gửi đúng địa chỉ bưu điện tại thời điểm đặt vé máy bay của mình, không được thay đổi địa chỉ bưu điện.
  2. Phí bao gồm phí cho một bộ giấy tờ du lịch cho mỗi lần đặt chỗ và không được hoàn lại. Trong trường hợp Quý Vị cần một bộ giấy tờ du lịch mới do Quý Vị hoặc hãng hàng không hiện hành thay đổi, Quý Vị sẽ phải trả khoản thanh toán thêm.
 4. Dịch vụ Xử Lý Hành Lý Bị Chậm
  1. Lệ phí dịch vụ xử lý hành lý bị chậm không được hoàn lại.
  2. Ngoài việc cung cấp dịch vụ vận chuyển hành lý, bao gồm trợ giúp giải đáp thắc mắc liên quan đến hành lý và chuyển tiếp yêu cầu hành lý cho hãng hàng không hiện hành, dịch vụ này còn bao gồm trợ giúp sau khi rời khỏi đối tác bên ngoài của chúng tôi Blue Ribbon Bags, theo thỏa thuận dịch vụ Blue Ribbon Bags. Hoạt động với vai trò là bên trung gian, Chúng Tôi không chịu trách nhiệm đối với dịch vụ được thực hiện bởi Blue Ribbon Bags hoặc đối với việc thực hiện thỏa thuận dịch vụ của họ.
   Thông tin thêm về dịch vụ Hành Lý
   Thỏa thuận dịch vụ Blue Ribbon Bags
 5. Gói Lữ Hành Di Động
  1. Lệ phí cho gói lữ hành di động không được hoàn lại. Không được thay đổi số điện thoại do Quý Vị cung cấp sau khi mua.

Header
Subject
Body
Footer