Việc đặt xe thuê luôn là trực tiếp thông qua công ty cho thuê xe. Vì vậy, quý vị nên đến trực tiếp bộ phận dịch vụ khách hàng của họ và hỏi về các tùy chọn để hủy hoặc đặt lại.