Vui lòng tìm bên dưới tất cả các thông tin cần thiết bạn cần biết trước khi tiến hành thay đổi.

  • Việc đặt lại vé có thể bao gồm 2 khoản phí, một khoản từ hãng hàng không và một khoản phí hành chính từ chúng tôi.
  • Phí thay đổi sẽ khác nhau tùy thuộc vào quy định của hãng hàng không. Có thể tìm thấy danh sách các khoản phí của chúng tôi ở đây  - ở cuối trang.
  • Lưu ý rằng nếu giá vé mới cao hơn giá gốc, bạn sẽ cần phải trả khoản chênh lệch đó.
  • Nếu bạn đã mua Vé Linh Hoạt tại thời điểm đặt chỗ, tất cả các khoản phí hành chính sẽ được miễn. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ phải trả khoản chênh lệch mà giá vé mới cao hơn giá gốc.
  • Không thể lưu trữ tình trạng chỗ trống và giá cả. Vì thế, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện thay đổi của mình càng sớm càng tốt để tránh tăng giá hoặc mất đi (những) ngày đi lại lý tưởng của mình.

Khi bạn muốn thay đổi thông tin đặt vé, bạn phải liên lạc với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi, đó là nơi chúng tôi xử lý toàn bộ việc đặt lại. Liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng tại đây