Chúng tôi không thể giúp bạn giải quyết vấn đề này, bạn phải liên lạc trực tiếp với hãng hàng không. Bạn sẽ tìm thấy số tham chiếu đặt vé và thông tin liên lạc của hãng hàng không trong xác nhận đặt chỗ mà họ gửi cho bạn. Bạn cũng có thể đọc thêm thông tin trên trang web của hãng hàng không chi phí thấp, trang web này có thể cung cấp thông tin về những việc bạn cần làm.