Nếu bạn có thắc mắc về việc hủy vé, bạn cần liên lạc trực tiếp với hãng hàng không chi phí thấp. Bạn sẽ tìm thấy số tham chiếu đặt vé và mọi thông tin liên lạc của hãng hàng không mà bạn nhận được xác nhận đặt vé từ họ.

Khi hãng hàng không đã xác nhận rằng họ đã hủy đơn đặt hàng và họ sẽ hoàn tiền cho bạn, bạn phải liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể hủy đơn đặt hàng ở phía chúng tôi và tiến hành quá trình hoàn tiền.

Xin lưu ý rằng trong hầu hết các trường hợp, bạn không thể được hoàn tiền cho vé của mình khi bạn hủy.

Hãng hàng không có các quy tắc riêng về hủy bỏ và chúng tôi không thể tác động đến quyết định của họ.