Để nhận lại tiền khi bạn thực hiện hủy bỏ, thông thường bạn phải đã mua dịch vụ bảo vệ quyền lợi khi hủy, nhưng bạn luôn có thể hủy chuyến bay, khách sạn hay dịch vụ thuê xe. Dịch vụ bảo vệ quyền lợi khi hủy chỉ hợp lệ trong trường hợp ốm đau có xuất trình chứng nhận của một bác sĩ hợp lệ. Khi quý vị đã hoàn thành việc đặt trước và nhấn nút "Pay" (Thanh Toán), việc đặt trước sẽ có giá trị ràng buộc.

Spara det långa svaret som redan finns