Dịch vụ bảo vệ quyền lợi khi hủy chỉ áp dụng khi có giấy chứng nhận y tế của chúng tôi hoặc của một trong các đối tác của chúng tôi (Solid, XCover, Manulife), do bác sĩ hoàn thành. Giấy chứng nhận này phải có tên, số điện thoại và con dấu của bác sĩ. Làm theo hướng dẫn trên giấy chứng nhận y tế.

Xin lưu ý rằng việc hủy bỏ của bạn phải được thực hiện ít nhất hai giờ trước khi bắt đầu hành trình chiều đi. Bạn có thể hủy qua email hoặc điện thoại. Nếu bạn không hủy ít nhất hai giờ trước khi khởi hành, bạn sẽ không nhận được bất kỳ khoản hoàn tiền nào. Nếu bạn muốn hủy bỏ ngoài giờ tiếp nhận điện thoại của chúng tôi, vui lòng liên hệ trực tiếp với hãng hàng không. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi

Lưu ý! Chuyến đi sẽ không được hủy cho đến khi bạn đã nhận được xác nhận hủy của chúng tôi.