Chúng tôi luôn tuân thủ các quy định của hãng hàng không và khách sạn. Trong hầu hết các trường hợp, bạn không thể thay đổi yêu cầu đặt trước của mình. Nếu có thắc mắc về việc đặt lại xe thuê, vui lòng liên lạc với rentalcars.com.


Đặt trước lại khách sạn?

Thường không thể để đặt trước lại hoặc thay đổi ngày với khách sạn. Tuy nhiên, đôi khi nhà cung cấp có thể tự cho phép đặt trước lại. Trong trường hợp này, cả chúng tôi và nhà cung cấp sẽ tính thêm phí xử lý. Nếu bạn chỉ đặt trước khách sạn qua chúng tôi thì bạn cần liên lạc trực tiếp với nhà cung cấp khách sạn. Nếu bạn đã đồng thời đặt trước cả chuyến bay và khách sạn thì bạn cần liên lạc với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

Đặt trước lại xe thuê?

Việc đặt xe thuê luôn là trực tiếp thông qua công ty cho thuê xe. Do đó, bạn cần trực tiếp liên lạc với bộ phận dịch vụ khách hàng của rentalcars.com và hỏi về các tùy chọn hủy hoặc đặt lại.