Việc đặt vé lại là miễn phí và tùy thuộc vào chỗ còn trống. Nếu việc thay đổi làm cho vé đắt hơn thì bạn sẽ phải trả thêm phí. Để biết đầy đủ các điều khoản, vui lòng tham khảo các điều khoản và điều kiện du lịch của chúng tôi.