Nếu quý vị đã nhận được email từ chúng tôi với mã voucher, quý vị có thể tự đặt lại vé trên trang web của chúng tôi. Lưu ý rằng nếu quý vị đã sử dụng voucher của mình bằng cách đặt lại vé qua bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, mã voucher không còn hiệu lực. Cách sử dụng mã voucher và đặt lại vé trên trang web của chúng tôi

  • Nhập nền tảng đặt chỗ của chúng tôi thông qua liên kết được cung cấp trong email voucher của quý vị.
    Tìm kiếm chuyến đi mới của quý vị; lưu ý rằng chuyến đi mới phải đáp ứng các tiêu chí được đề cập trong email để voucher có hiệu lực.
  • Áp dụng mã voucher trên trang thanh toán:
  • Nếu voucher được áp dụng thành công, giao diện sẽ trông như thế này:
  • Trong trường hợp chưa đáp ứng được bất kỳ tiêu chí bắt buộc nào hoặc voucher không hợp lệ, quý vị sẽ nhận được thông báo lỗi như sau:
  • Sau khi chấp nhận thành công mã voucher, quý vị sẽ được thông báo qua email và trong quá trình đặt chỗ khi chúng tôi kiểm tra xem chuyến bay đã chọn có sẵn với hãng vận chuyển không.
  • Nếu đặt chỗ được xác nhận, quý vị sẽ được thông báo qua email - bây giờ quý vị đã đặt một chuyến đi mới!

Nếu chuyến bay đã chọn không có sẵn, quý vị sẽ được thông báo qua email và sẽ phải làm lại quá trình đặt chỗ một lần nữa. Về các dịch vụ bổ sung: Nếu quý vị đã thêm các dịch vụ bổ sung vào đặt chỗ ban đầu, chúng sẽ không được chuyển sang đặt chỗ mới của quý vị và quý vị phải thêm lại. Ngoại lệ: Bảo Hiểm Du Lịch – Nếu thời hạn ban đầu của hợp đồng không thay đổi, sản phẩm này sẽ được chuyển sang đặt chỗ mới của quý vị. Nếu không, hợp đồng sẽ được hoàn lại. Bảo Hiểm Hủy – Sản phẩm này sẽ được chuyển sang đặt chỗ mới của quý vị. Vé Linh Hoạt – Sản phẩm này sẽ được chuyển sang đặt chỗ mới của quý vị và sẽ có hiệu lực cho đến ngày trở về mới của quý vị. Nếu quý vị đã nhận được voucher trực tiếp từ hãng hàng không, quý vị cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của hãng hàng không.