Hầu hết các hãng hàng không không cho phép thay đổi hoặc sửa tên. Tuy nhiên, họ có thể bỏ qua các lỗi nhỏ, chẳng hạn như các chữ cái riêng lẻ. Vui lòng liên lạc với chúng tôi và chúng tôi sẽ xem xét các điều kiện cụ thể áp dụng cho vé của bạn. Nếu hãng hàng không cho phép thay đổi thì họ sẽ tính thêm phí hành chính và chúng tôi sẽ tính phí xử lý. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về vấn đề này trước khi hoàn tất thay đổi. Bạn cũng có thể liên lạc trực tiếp với hãng hàng không.

Chúng tôi không bao giờ có thể đảm bảo rằng một chiếc vé có tên bị ghi sai sẽ được chấp nhận.