Đôi khi các hãng hàng không phải tổ chức lại lưu lượng giao thông của họ, điều này có thể ảnh hưởng đến chuyến bay của bạn. Hãng hàng không cũng có quyền chuyển hướng lưu lượng giao thông của họ. Trong trường hợp này, chúng tôi có thể bắt buộc phải thay đổi yêu cầu đặt vé của bạn sang một lựa chọn khác so với lựa chọn ban đầu của bạn.

Hãy luôn kiểm tra các thời gian bay hiện tại bằng cách sử dụng liên kết chúng tôi đính kèm khi bạn đặt vé.