Nếu bạn muốn hủy chuyến bay của mình bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua email hoặc điện thoại. Lưu ý rằng chuyến bay không bị hủy cho đến khi quý vị nhận được xác nhận từ chúng tôi. Quý vị cần liên lạc với chúng tôi sớm nhất có thể! Các hãng hàng không khác nhau có các quy tắc khác nhau về thời gian quý vị có thể hủy. Bạn cũng có thể liên lạc trực tiếp với hãng hàng không để hủy vé.

Các quy định của hãng hàng không nói chung không cho phép hoàn tiền vé bị hủy. Chúng tôi phải luôn tuân thủ các quy định của hãng hàng không và không thể có những ngoại lệ riêng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp riêng vẫn có thể hoàn lại tiền vé máy bay. Nếu bạn liên lạc với chúng tôi, chúng tôi có thể xem xét các điều kiện cụ thể áp dụng với vé của bạn. Nếu hãng hàng không cho phép hoàn tiền trong trường hợp hủy thì bạn sẽ nhận thông tin về bất kì khoản phí nào áp dụng cho việc hủy trước khi việc hủy được hoàn tất.