Phí xử lý được hỗ trợ là phí 30 EUR (mỗi yêu cầu đặt trước) mà chúng tôi tính phí để xử lý tất cả các liên lạc với hãng hàng không. Mục đích, tất nhiên, là cung cấp cho bạn giải pháp tốt nhất có thể cho yêu cầu đặt vé của bạn. Điều này áp dụng cho tất cả các thay đổi và hủy vé; ví dụ: nếu bạn có voucher và muốn sử dụng phiếu đó để đặt lại vé mới hoặc nếu bạn chỉ muốn đặt lại vé hoặc nếu bạn muốn hủy và yêu cầu hoàn tiền.