Nếu bạn yêu cầu và có quyền được hoàn tiền cho chuyến bay của mình, chúng tôi sẽ giúp bạn nhận được khoản tiền đó. Trước hết, chúng tôi sẽ yêu cầu hoàn tiền từ hãng hàng không. Hãng hàng không khi đó phải chấp thuận yêu cầu để quá trình hoàn tiền được bắt đầu. Bạn cũng có thể liên lạc trực tiếp với hãng hàng không.

Việc hoàn tiền phụ thuộc vào thời điểm xử lý của hãng hàng không. Các thời điểm này có thể khác nhau đáng kể giữa các hãng hàng không khác nhau, và chúng tôi rất tiếc không thể tác động đến thời gian xử lý. Chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng bất kỳ khoản hoàn tiền nào còn nợ bạn sẽ được trả lại càng sớm càng tốt.

Khi việc hoàn tiền được thực hiện, chúng tôi sẽ đảo ngược thanh toán. Điều này có nghĩa là, ví dụ, nếu bạn thanh toán cho chuyến đi bằng thẻ thì tiền sẽ được hoàn lại về đúng thẻ đó.