Các hãng hàng không có thể thay đổi thời gian bay và số hiệu chuyến bay trong thời gian ngắn. Nếu thời gian bay thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email. Đó là lý do tại sao bạn phải thường xuyên kiểm tra địa chỉ email mà bạn đã cung cấp khi bạn đặt vé. Hãy nhớ rằng, khi đặt vé, bạn phải cung cấp địa chỉ email mà bạn cũng có thể đọc trong suốt chuyến đi bởi vì thời gian vẫn có thể thay đổi sau khi bạn đã bắt đầu chuyến đi.

Hãng hàng không có quyền thay đổi thời gian. Chúng tôi không thể tác động đến việc này và cũng không chịu trách nhiệm đối với các thay đổi.

Bạn luôn có thể kiểm tra thời gian bay gần đây nhất bằng cách sử dụng liên kết chúng tôi đính kèm trong biên nhận của bạn. Nếu nhấp vào liên kết đó, bạn cũng có thể in ra giấy tờ đi lại cho chuyến đi của mình.

Trong một số trường hợp khi có thay đổi về thời gian, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xác nhận thay đổi thời gian cho chúng tôi. Sau khi bạn đã xác nhận rằng bạn đã nhận được thông tin về thay đổi thời gian thì thay đổi đó sẽ mang tính ràng buộc. Trong ứng dụng của chúng tôi, bạn cũng sẽ nhận được thông báo theo thời gian thực về các thay đổi về cổng hoặc lịch trình. Tải xuống ứng dụng của chúng tôi từ App Store hoặcGoogle Play.