án thay thế cho phương án mà hãng hàng không đề xuất, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm ra một giải pháp cho tình huống đã phát sinh. Để cho phép chúng tôi giúp bạn tìm kiếm các giải pháp thay thế, bạn phải đã mua gói dịch vụ của chúng tôi tại thời điểm đặt trước hoặc bạn phải mua gói dịch vụ của chúng tôi đối với các trường hợp thay đổi lịch. Cách dễ nhất để thực hiện việc này là liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc email cho chúng tôi, để chúng tôi có thể gửi cho bạn một liên kết cho khoản thanh toán thay thế. Một khi chúng tôi đã nhận được thông tin cho biết bạn có gói dịch vụ, chúng tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm một phương án thay thế cho bạn. Nếu chúng tôi không tìm được một phương án thay thế đáp ứng các yêu cầu của bạn chúng tôi không hoàn tiền đối với gói dịch vụ. 


Lưu ý rằng hãng hàng không sẽ thường không cân nhắc thời gian nối chuyến ngắn hạn nếu bạn đã mua các vé riêng biệt.