Nếu quý vị bay vào hoặc ra khỏi Liên Minh Châu Âu hoặc với một hãng hàng không Châu Âu, quý vị luôn có quyền yêu cầu bồi thường trực tiếp từ hãng hàng không nếu chuyến bay của quý vị bị hủy, hoãn hoặc nếu quý vị bị từ chối lên máy bay, theo Quy Định (EC) số 261/2004. Trong những trường hợp như vậy, quý vị nên liên hệ trực tiếp với hãng hàng không để xử lý và về thanh toán khoản bồi thường đó. Xin lưu ý rằng Quy Định (EC) số 261/2004 chỉ quy định mối quan hệ giữa hãng hàng không và khách hàng. Là một khách hàng có chúng tôi làm trung gian, quý vị có hai thỏa thuận, một với chúng tôi làm trung gian và một thỏa thuận khác có trực tiếp với hãng hàng không. Quy Định (EC) Số 261/2004 chỉ áp dụng cho thỏa thuận quý vị có trực tiếp với hãng hàng không về thực hiện dịch vụ và không áp dụng cho thỏa thuận trong đó quý vị là khách hàng có chúng tôi là đại lý du lịch cung cấp dịch vụ.