Chúng tôi sẽ không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến COVID-19. Trước khi đi du lịch, chúng tôi cực kỳ khuyến nghị bạn nên liên hệ trực tiếp với hãng hàng không của bạn, đại sứ quán tương ứng, IATA hoặc CDC để nhận thông tin cập nhật mới nhất.