Điều này phụ thuộc vào quy tắc của hãng hàng không. Đối với hầu hết các hãng hàng không, thông tin này được cung cấp trong email quý vị nhận được từ chúng tôi khi quý vị được cung cấp giải pháp thay thế để giữ trạng thái mở cho đặt chỗ của quý vị bằng cách nhận voucher. 

Trong trường hợp quý vị đã nhận được voucher trực tiếp từ công ty hàng không, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của hãng hàng không tương ứng.