Trong trường hợp đặt chỗ của quý vị có nhiều hành khách, thông thường quý vị chỉ có thể chọn đặt lại vé cho một trong số họ. Quý vị cũng có thể đặt lại vé cho các hành khách vào các thời điểm khác nhau miễn là đáp ứng thời hạn đặt lại vé máy bay và các tiêu chí. Các quy tắc chính xác được đặt ra tùy theo mỗi hãng hàng không.