Các lựa chọn của quý vị để được hoàn tiền thanh toán khi quý vị chọn hủy vé máy bay thông thường phụ thuộc vào điều khoản hủy vé của hãng hàng không. Mỗi hãng hàng không có các điều khoản riêng và quý vị cần tham khảo các điều khoản đặt vé cụ thể của mình để biết quý vị có những lựa chọn nào. Nếu quý vị muốn đi vào những ngày khác, quý vị cũng có thể liên hệ với hãng hàng không hoặc chúng tôi để xem liệu có tùy chọn đặt lại vé máy bay của quý vị hay không.

Vui lòng tham khảo các trang web cụ thể của hãng hàng không để biết thêm thông tin.