Nếu quý vị đủ điều kiện được hoàn tiền, chúng tôi có thể thay mặt quý vị gửi đơn xin hoàn tiền cho hãng hàng không. Khi nào và nếu hãng hàng không chấp thuận yêu cầu và số tiền đã được hoàn lại cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý hoàn tiền của quý vị theo chính sách của hãng hàng không và Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi, mà quý vị có thể tìm thấy tại đây. Số tiền hoàn lại sẽ được thanh toán theo hình thức thanh toán ban đầu của quý vị.

Tùy thuộc vào sự chậm trễ của các hãng hàng không, quá trình hoàn tiền có thể mất từ 2-8 tuần và thậm chí lâu hơn trong trường hợp đặc biệt sau khi nộp đơn cho hãng hàng không. Ngay khi chúng tôi nhận được tiền từ hãng hàng không, chúng tôi sẽ gửi tiền cho quý vị; tuy nhiên, do số lượng hoàn tiền lớn mà chúng tôi đang xử lý do đại dịch, quá trình xử lý của chúng tôi cũng có thể mất vài tuần.

Trong trường hợp đặt chỗ của quý vị có nhiều hành khách, thông thường quý vị chỉ có thể chọn đặt lại vé cho một trong số họ. Quý vị cũng có thể đặt lại vé cho các hành khách vào các thời điểm khác nhau miễn là đáp ứng thời hạn đặt lại vé máy bay và các tiêu chí. Các quy tắc chính xác được đặt ra tùy theo mỗi hãng hàng không.