Có nhiều loại hãng hàng không khác nhau, ví dụ như các hãng vận chuyển giá rẻ. Nếu quý vị đã đặt chuyến bay với hãng vận chuyển giá rẻ như Ryanair, Wizzair hoặc Easyjet, chúng tôi không thể truy cập đặt chỗ của quý vị hoặc giải đáp bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến đặt chỗ của quý vị vì họ sử dụng hệ thống đặt chỗ riêng mà chúng tôi không có quyền truy cập.

Đối với bất kỳ thay đổi hoặc hủy chuyến nào, vui lòng liên hệ trực tiếp với hãng vận chuyển giá rẻ. Quý vị sẽ tìm thấy số tham chiếu đặt vé và thông tin liên hệ của hãng vận chuyển giá rẻ trong xác nhận của quý vị mà họ gửi hoặc trực tiếp trên trang web của hãng hàng không.