Voucher được áp dụng cho tổng chi phí chuyến bay, vì các hãng hàng không cho phép quý vị sử dụng giá trị của vé ban đầu để đặt lại vé cho chuyến bay mới; nhưng, nếu chuyến bay mới rẻ hơn chuyến bay ban đầu, thật không may là không thể giữ số tiền còn lại của voucher và sử dụng sau này. Các hãng hàng không chỉ chấp nhận một lần đặt lại cho mỗi vé và hành khách. Tương tự như vậy, chúng tôi không thể chi trả bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm bổ sung nào với số tiền còn lại của voucher, vì các hãng hàng không sẽ không hoàn lại số tiền đó.