Do đại dịch, ngành hàng không đang phải đối mặt với tình huống khó khăn khi một số lượng lớn các chuyến bay bị hủy và chờ hoàn tiền thanh toán. Nếu quý vị muốn thay đổi hoặc hủy đặt chỗ chuyến bay, chúng tôi sẽ thay mặt quý vị liên hệ với hãng hàng không, mặc dù xin lưu ý rằng các quy tắc của hãng hàng không là khác nhau giữa các hãng hàng không và chúng tôi không thể đảm bảo rằng hãng hàng không mà quý vị đi sẽ có thể đáp ứng yêu cầu của quý vị. Xin lưu ý rằng chúng tôi đang cố gắng hết sức để hỗ trợ quý vị trong tình huống đầy thách thức này.

Đọc thêm về phí xử lý thủ công của chúng tôi tại đây.

Chúng tôi xử lý tất cả các yêu cầu hoàn tiền hoặc thay đổi theo thứ tự chúng tôi nhận được và thời gian xử lý dự kiến lâu hơn bình thường do đại dịch và số lượng tăng lên. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để hỗ trợ quý vị nhanh nhất có thể.

Bạn sẽ thông báo cho tôi về các thông tin cập nhật bằng cách nào?

Quý vị sẽ nhận được email khi yêu cầu thay đổi hoặc hoàn tiền của quý vị đã được xử lý và chúng tôi yêu cầu quý vị đợi thêm thông tin đó qua email trước khi liên hệ với chúng tôi. Xin nhớ rằng quý vị có thể kiểm tra trạng thái hoàn tiền của mình bằng cách đăng nhập vào "Hoạt Động Đặt Vé của Tôi", quý vị có thể truy cập vào liên kết này thông qua góc trên cùng bên phải trang web của chúng tôi, hoặc bằng cách nhấp vào đây.

Đăng nhập bằng Facebook hoặc Google của quý vị nếu quý vị đã sử dụng tài khoản email được liên kết của mình để đặt vé, hoặc nhập số đơn hàng và email quý vị đã sử dụng khi đặt vé.