Vé Linh Hoạt (có thể đặt lại) cho phép bạn thay đổi vé máy bay của mình bất kể quy định của hãng hàng không. Nếu giá của vé mới cao hơn thì bạn chỉ thanh toán số tiền chênh lệch.

Lưu ý rằng tất cả các lần đặt vé lại đều phụ thuộc vào các ghế còn trống và bạn chỉ có thể đặt vé lại với cùng hãng hàng không như chuyến đi ban đầu của mình. Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các chuyến bay, không áp dụng cho khách sạn hoặc xe thuê. Để biết đầy đủ các điều khoản và điều kiện, vui lòng xem các điều khoản du lịch của chúng tôi.  

Khi bạn muốn thay đổi thông tin đặt vé, bạn phải liên lạc với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, đó là nơi chúng tôi xử lý toàn bộ việc đặt lại.