Một số chuyến khứ hồi bao gồm hai vé một chiều. Điều này cho phép bạn với tư cách là khách hàng nhận được mức giá thấp nhất có thể cho chuyến đi của bạn. Nếu bạn có hai vé một chiều thì thông tin đặt vé sẽ nêu rõ điều đó; các chuyến đi được đánh dấu ‘One-way combination’ (Kết hợp một chiều) bao gồm hai chuyến đi một chiều.

Bạn thường có thể đi như bình thường bằng cách sử dụng hai vé này. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với một hoặc cả hai vé, thì bạn nên lưu ý những điều sau:

  •  Ngay cả khi các giai đoạn trong chuyến đi được đặt trước cùng nhau thì vẫn được xử lý riêng lẻ. Điều này có nghĩa là mỗi giai đoạn của chuyến đi của bạn được xử lý riêng biệt trong trường hợp hủy, thay đổi, gián đoạn giao thông chẳng hạn như đình công, và thay đổi thời gian biểu. Sẽ áp dụng các quy định của từng hãng hàng không.
  • Nếu một trong hai chuyến bay của bạn bị thay đổi hoặc bị hủy thì cũng không ảnh hưởng đến chuyến bay còn lại. Tuy nhiên, các quy định và giới hạn đối với các tùy chọn thay đổi hoặc hủy đặt vé của bạn vẫn được áp dụng cho chuyến bay còn lại.
  • Nếu bạn muốn hủy toàn bộ chuyến đi, bạn phải hủy cả hai vé riêng lẻ.
  • Có thể sẽ có các quy định khác nhau về hành lý; xem trên trang web của từng hãng hàng không liên quan.