Xác nhận đặt vé và giấy tờ đi lại của bạn được gửi cho bạn qua email tại thời điểm đặt vé. Bạn cũng có thể tìm thấy vé và giấy tờ ở đây qua trang web của chúng tôi. Đăng nhập bằng địa chỉ email và mã đặt hàng của bạn. Ở cột trên cùng bên phải, bạn sẽ thấy ‘Print my confirmation’ (In xác nhận của tôi) và ở dưới giữa trang bạn sẽ thấy ‘Giấy tờ đi lại’.

  • Xác nhận 
  • In tờ xác nhận và mang theo cùng bạn, kèm theo hộ chiếu hợp lệ. Nếu bạn đã đặt khách sạn, voucher khách sạn của bạn cũng sẽ có trong tờ xác nhận. Bạn phải xuất trình voucher này khi làm thủ tục vào khách sạn.
  • Giấy tờ đi lại

In giấy tờ đi lại và mang theo cùng bạn, kèm theo hộ chiếu hợp lệ. Giấy tờ đi lại bao gồm mã đặt chỗ của hãng hàng không và số vé của bạn.

Bạn sẽ tìm thấy thông tin chuyến bay mới nhất trên trang web của hãng hàng không, hoặc thông qua www.checkmytrip.com, www.tripcase.com hoặc www.viewtrip.com. Bạn cũng có thể tìm thấy số vé và mã số đặt chỗ của hãng hàng không, cập nhật trong vòng 24 giờ sau khi đặt vé. Là khách hàng, bạn có trách nhiệm kiểm tra xem thời gian bay của bạn có phải là thông tin cập nhật cho cả hành trình chiều đi và hành trình chiều về qua trang web của hãng hàng không hoặc các trang web gợi ý bên trên hay không.