Chúng tôi có thể gửi cho hãng hàng không yêu cầu về vật nuôi của bạn nếu bạn mua gói dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, hãng hàng không luôn là bên quyết định bạn có thể mang theo vật nuôi hay không. 

Bạn nên mua gói dịch vụ tại thời điểm đặt trước, vì mua sau sẽ đắt hơn.

Yêu cầu chỉ có thể được thực hiện đối với các yêu cầu đặt trước đã có.

Nếu vật nuôi của bạn không được hãng hàng không xác nhận, chúng tôi không thể hoàn tiền vé máy bay hay gói dịch vụ. Nếu hãng hàng không có tính phí, khoản phí này sẽ do hãng hàng không thu trực tiếp khi bạn làm thủ tục tại sân bay. Xem trang web của hãng hàng không để biết chi phí chính xác.

Với các yêu cầu đặt trước có động vật, chúng tôi phải có số đo (chiều dài, cân nặng và chiều rộng) và trọng lượng của lồng.