Hãy truy cập trang web của hãng hàng không để xem có thể làm thủ tục chuyến bay trực tuyến trước khi khởi hành không. Làm thủ tục chuyến bay bằng mã đặt chỗ của hãng hàng không, có thể tìm thấy trong giấy tờ đi lại của bạn.

Nếu bạn đã mua dịch vụ làm thủ tục chuyến bay của chúng tôi tại thời điểm đặt vé, chúng tôi sẽ làm thủ tục chuyến bay cho bạn.