Không, bạn không thể chỉ sử dụng vé khứ hồi.

Để đảm bảo rằng hãng hàng không giữ lại chuyến khứ hồi của bạn, bạn phải làm thủ tục chuyến bay và sử dụng các phần đầu tiên và tất cả các phần để đến điểm đến cuối cùng của bạn.

Ví dụ, nếu bạn đã đặt vé London - New York - London, bạn không thể dùng chuyến khứ hồi dưới hình thức là vé một chiều từ New York. Trước tiên bạn phải bay từ London - New York để có thể trở về bằng vé từ New York đến London.

Hãng hàng không sẽ tự động hủy tất cả chuyến bay khứ hồi nếu hành khách đã không sử dụng chuyến bay chiều đi và chúng tôi, đại lý du lịch, không thể làm gì về vấn đề này. Bạn cũng sẽ không được hoàn tiền vé.