Là đại lý cung cấp dịch vụ lữ hành, chúng tôi rất tiếc không thể giúp đỡ bạn xử lý tình huống hành lý bị mất hay đến muộn.

Bạn cần liên lạc với hãng hàng không mà bạn bay cùng. Hãy đảm bảo bạn có xác nhận đặt vé trong tay khi gọi điện hay gửi email cho họ.

Nếu bạn đã mua bảo hiểm hành lý thông qua các đối tác của chúng tôi là Solid hay Blue Ribbon Bags, bạn nên liên lạc với họ ngay lập tức.