Tất cả thời gian trong yêu cầu đặt trước của bạn đều là các chuyến bay nối chuyến đã được phê duyệt theo hãng hàng không. Các hãng hàng không và các sân bay cùng nhau lên kế hoạch để tính toán thời gian quá cảnh. Họ cân nhắc bất kỳ sự thay đổi nào về cổng sân bay và kiểm tra an ninh.

Chúng tôi luôn khuyến nghị khách hàng đi trực tiếp đến cổng họ cần chuyển sang. Bạn sẽ thấy bạn cần đi tới cổng nào khi chuyển máy bay.

Nếu bạn đã thực hiện hai lần đặt vé riêng biệt có điểm chuyển tiếp, bạn phải tự kiểm tra với hãng hàng không để đảm bảo bạn có đủ thời gian để chuyển máy bay. Thường sẽ mất nhiều thời gian hơn do bạn có thể phải lấy  hành lý và làm thủ tục chuyến bay lại, v.v. Do đó bạn sẽ cần nhiều thời gian hơn khi bạn có nhiều chuyến bay riêng đặt vé cùng một lần, chẳng hạn như chuyến đi Tự Chuyển.