Chúng tôi luôn gửi biên lai của quý vị đến địa chỉ email quý vị cung cấp khi đặt vé cho chuyến đi của mình. Vui lòng đảm bảo kiểm tra thư mục spam hoặc rác của quý vị và bất kỳ tài khoản email nào khác quý vị có thể đã nhập vào khi hoàn tất việc đặt vé của mình.

Để truy cập thông tin chi tiết của quý vị từ trang web của chúng tôi, hãy hoàn thành các phần sau: 

  • Mở email xác nhận của quý vị và nhấp vào “Hoạt Động Đặt Vé của Tôi” hoặc vào thẳng trang web của chúng tôi
  • Nhấp vào “Hoạt Động Đặt Vé của Tôi” và điền vào thông tin chi tiết của quý vị
  • Kéo xuống cuối trang và nhấp vào “In xác nhận” ở bên trái
  • Một hộp thoại sẽ xuất hiện. Kéo xuống và nhấp vào “Lập biên nhận”. Nếu quý vị cần gửi hóa đơn này đến công ty của mình, hãy điền vào thông tin chi tiết của họ
  • Biên nhận mở dưới dạng tệp PDF. Từ đây quý vị có thể in hoặc lưu trực tiếp vào thiết bị của mình.

Một cách khác, quý vị cũng có thể truy cập thông tin đặt vé của mình trên ứng dụng của chúng tôi. Truy cập dễ dàng tài liệu đi lại của quý vị, nhận cập nhật thời gian thực, đăng ký chuyến bay của quý vị và nhiều hơn nữa.

Vẫn không thể truy cập thông tin đặt vé của quý vị? Một trong các đại lý dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ quý vị. Chỉ cần  đến trang Liên Hệ Chúng Tôi và gửi chúng tôi một tin nhắn  hoặc gọi điện cho chúng tôi–chúng tôi luôn trực 24/7!