Là khách du lịch, bạn luôn có trách nhiệm kiểm tra xem bạn có cần hộ chiếu và visa cho điểm đến mà bạn sẽ ghé thăm không. Đôi khi, ngay cả các quốc gia mà bạn chỉ đi ngang qua cũng cần có visa quá cảnh (ví dụ: điểm chuyển tiếp) hoặc visa. Bạn cần kiểm tra điều này với đại sứ quán hoặc lãnh sự quán liên quan. Xin lưu ý rằng một số quốc gia yêu cầu hộ chiếu của bạn hợp lệ trong sáu tháng sau thời gian lưu lại của bạn.

Nếu bạn đã mua dịch vụ visa của chúng tôi tại thời điểm đặt vé, chúng tôi sẽ giúp bạn đăng ký lấy visa.