Để biết thêm thông tin về việc mang chất lỏng, thuốc, đồ ăn em bé và các món ăn kiêng đặc biệt trong hành lý xách tay, vui lòng tham khảo các điều khoản và điều kiện của hãng hàng không. Thông thường các quy định rất khắt khe, tuân theo các luật và quy định liên quan ở từng quốc gia.