Nếu bạn sẽ bay với hãng hàng không chi phí thấp, bạn có thể cần làm thủ tục chuyến bay trực tuyến để tránh phải trả thêm các khoản chi phí tại sân bay. Làm thủ tục chuyến bay trực tuyến thường cần có mã đặt chỗ của hãng hàng không và tên họ hay địa chỉ email của bạn. Chú ý đến địa chỉ email mà bạn sẽ dùng khi làm thủ tục chuyến bay. Bạn sẽ thấy địa chỉ email này trong xác nhận mà chúng tôi gửi cho bạn. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên đọc thông tin về việc làm thủ tục chuyến bay trên trang web của hãng hàng không nhiều lần trước khi khởi hành nếu bạn sẽ đi với hãng hàng không chi phí thấp.