Nếu bạn đặt phòng khách sạn qua chúng tôi cùng một lúc với đặt vé máy bay, bạn nên liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn đặt phòng khách sạn riêng qua trang web của chúng tôi, bạn nên liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ khách sạn. Bạn có thể tìm thấy thông tin liên lạc chi tiết trong xác nhận đặt trước.