Nếu bạn chưa nhận được voucher, trước tiên bạn nên kiểm tra xem liệu email của bạn có bị bộ lọc spam chặn hay không. Việc mang theo voucher là rất quan trọng! Liên hệ với nhà cung cấp thuê xe hoặc nhà cung cấp dịch vụ khách sạn (Expedia) nếu bạn cần hỗ trợ.