Nhiều khách sạn thu trước một khoản tiền; đó được coi là khoản tiền đặt cọc khi làm thủ tục nhận phòng khách sạn. Khoản tiền này thường được trả lại một vài ngày sau khi bạn làm thủ tục trả phòng khách sạn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề này, bạn nên liên lạc trực tiếp với khách sạn đó.