Bạn nên liên hệ với Solid, XCover hoặc Manulife càng sớm càng tốt. Bạn sẽ tìm thấy tất cả thông tin bạn cần trong chứng nhận bảo hiểm/xác nhận đặt vé mà chúng tôi gửi cho bạn khi bạn xác nhận chuyến đi và bảo hiểm của mình.