Để biết thêm thông tin về cách liên hệ với chúng tôi, vui lòng truy cập trang Liên hệ chúng tôi tại đây.

Xin lưu ý, vé hỗ trợ sẽ chỉ được tạo cho các yêu cầu được gửi thông qua các kênh được liệt kê trên trang Liên hệ chúng tôi. Chúng tôi sẽ không trả lời các tin nhắn nhận được bên ngoài các tùy chọn này, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, những tin nhắn được gửi qua đường bưu điện và gửi trực tiếp cho nhân viên.

Xin lưu ý rằng do COVID-19, chúng tôi sẽ có thời gian phản hồi lâu hơn bình thường. Chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn và thông cảm của bạn trong thời điểm đầy khó khăn này.