Để truy cập biểu mẫu, trước tiên bạn phải xác minh tài khoản của mình. Nhấp vào liên kết được cung cấp trong email của bạn để truy cập biểu mẫu. Xác minh tài khoản của bạn bằng cách xác thực số điện thoại của bạn. Vui lòng sử dụng số điện thoại bạn đã cung cấp khi đặt chuyến đi. Nếu bạn không thể nhớ số điện thoại bạn đã sử dụng khi đặt chuyến đi, vui lòng làm theo các bước sau:

  • Mở email xác nhận của bạn
  • Nhấp vào "Hoạt Động Đặt Vé của Tôi"
  • Cuộn xuống phần "Thông tin quan trọng về chuyến đi của bạn."
    Ở đây bạn sẽ tìm thấy số điện thoại chính xác. Chỉ nhập các chữ số để trả lời câu hỏi xác thực, không nhập "+"

Sau khi xác minh, bạn sẽ có thể truy cập biểu mẫu để cung cấp thông tin chi tiết của mình. Tiếp theo, hãy làm theo lời nhắc để truy cập biểu mẫu và điền thông tin thẻ tín dụng của bạn. Bạn vẫn gặp sự cố?, hãy liên hệ với chúng tôi tại đây và chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn.