Vui lòng đảm bảo bạn đã yêu cầu hoàn lại tiền bằng cách nhấp vào liên kết trong email được cung cấp và đăng nhập vào cổng thông tin Hyperwallet. Khi bạn đã yêu cầu hoàn tiền trên Hyperwallet, sẽ mất khoảng 6 ngày làm việc để tiền về tài khoản của bạn. Nếu bạn chưa yêu cầu hoàn tiền, vui lòng yêu cầu hoàn tiền trong thời gian sớm nhất. Xin lưu ý rằng có thể tìm thấy ngày hết hạn yêu cầu tiền của bạn trong cùng một email từ @hyperwallet. Có nội dung khác không hoạt động? Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.