Hyperwallet là một nền tảng thân thiện với người dùng cho phép chúng tôi hoàn trả cho khách hàng ở hơn 170 quốc gia và bằng hơn 150 loại tiền tệ. Chúng tôi sử dụng Hyperwallet để gửi tiền hoàn lại trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của bạn.