Chúng tôi chỉ cung cấp vé và không chịu trách nhiệm pháp lý nào về việc tổ chức chuyến đi trong thực tế. Nếu bạn không hài lòng với cách thức chúng tôi bán các chuyến bay cho bạn, chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn gửi phản hồi lại cho chúng tôi. Vui lòng dùng mẫu đơn khiếu nại đi kèm trong các điều khoản và điều kiện du lịch của chúng tôi và điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn đó.

Nếu bạn muốn khiếu nại về việc tổ chức chuyến bay thì bạn cần liên lạc trực tiếp với hãng hàng không. Việc tổ chức chuyến bay bao gồm các vấn đề như thay đổi lịch trình, trì hoãn hay các lý do khác.

Nếu bạn muốn yêu cầu bồi thường các chi phí bổ sung, bạn nên đính kèm các hóa đơn/biên nhận gốc cho thấy rõ ràng bạn có những chi phí bổ sung nào.