Nếu bạn muốn khiếu nại về việc tổ chức chuyến bay, bạn nên liên hệ trực tiếp với hãng hàng không. Điều này bao gồm các vấn đề như thay đổi thời gian biểu, sự chậm trễ hoặc các lý do khác. Chúng tôi chỉ cung cấp vé và không có trách nhiệm thực sự tổ chức chuyến đi.

Nếu bạn muốn khiếu nại về cách chúng tôi đã bán chuyến bay cho bạn, bạn nên sử dụng biểu mẫu khiếu nại có trong các điều khoản và điều kiện du lịch của chúng tôi và hoàn thành biểu mẫu đó. Nếu bạn đang yêu cầu bồi thường cho các chi phí bổ sung, hãy nhớ gửi kèm theo biên lai gốc, trong đó có ghi rõ ràng bạn đã có những chi phí bổ sung nào.